نوشته‌ها

تولید گز بلداجی

کارخانه تولید گز بلداجی

بیش از صد کارخانه و کارگاه در چهار محال و بختیاری مشغول به تو…